Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pembrokeshire, Multiple Traffic Notices, Temproary Prohibition of Vehicle Traffic

Notice ID: HAV2438254

Notice effective from
15th June 2022 to 15th July 2022


Pembrokeshire County Council Cyngor Sir Penfro Hysbysiad Cyhoeddus Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran 16a Sir Benfro (Carnifal Aberdaugleddau) (Waterloo Road / Picton Road / Wellington Road / Spike's Lane / St Anne's Road, Stryd Charles & Stryd Dartmouth) Gorchymyn (Gwaharddiad Dros Dro Ar Draffig Cerbydau)

2022

Fe roddir HYSBYSIAD trwy hyn y bydd Cyngor Sir Penfro yn gwneud Gorchymyn o dan Adran 16A Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, a'i effaith fydd y bydd gwaharddlad dros dro ar holl draffig cerbydau, ac eithrio cerbydau wedi'u heithrio, rhag gyrru ar hyd y darnau hynny o ffyrdd fel y nodir yn yr Atodlen isod. Mae'r gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn cynnal gorymdaith Carnifal Aberdaugleddau a'r gweithgareddau cysylltiedig mewn amgylchedd yn rhydd rhag traffig. Bydd y cyfyngiadau yn dod i rym Ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf 2022, a byddant yn cael eu gweithredu wrth i'r Carnifal symud ymlaen. Mae manylion y llwybr ac amserau cau rhai ffyrdd wedi'u cynnwys yn yr Atodlen.
Bydd mynediad i gerddwyr yn cael ei gynnal a llwybrau amgen yn cael eu darparu i draffig cerbydau.
Bydd y Gorchymyn yn parhau am 1 diwrnod ar y mwyaf.
Wedi dyddio 15 Mehefin 2022
Darren Thomas
Pennaeth Isadeiledd
Neuadd y Sir
HwHfordd

ATODLEN


Ffordd / Llwybr
Waterlao Rd. Hakin - from Spikes Lane to Upper Hill St   12.30hrs -13.15hrs
Picton Road, Hakin - o Hayston Ave i Sgwar Waterloo_ 12.30hrs -13.15hrs
Wellington Road, Hakin - o Nelson Ave i Sgwlr Waterloo_12.30hrs - 13.15hrs
Spikes Lane, Hakin - i gyd_ 12.55hrs - 13.15hrs
St Annes Road - i gyd_ 12.55hrs - 13.30hrs
Stryd Charles - Great North Rd i Stryd Dartmouth  12.55hrs - 14.00hrs
Stryd Dartmouth - Stryd Charles i Hamilton Terrace  12.55hrs - 14.00hrs

Public Notice Road Traffic Regulation Act 1984 Section 16a The County Of Pembroke (Milford Haven Carnival) (Waterloo Road / Picton Road / Wellington Road / Spike's Lane / St Anne's Road, Charles Street & Dartmouth Street) (Temporary Prohibition Of Vehicular Traffic) Order 2022
NOTICE is hereby given that Pembrokeshire County Council is to make an Order under Section 16A of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be to temporarily prohibit all vehicular traffic, other than exempted vehicles, from proceeding along those lengths of road as detailed in the Schedule below. Theprder is necessary so that the Milford Haven Carnival procession and associated activities can take place in a traffic free environment. The restrictions will come into force on Saturday 2nd July 2022, and will be implemented as the Carnival progresses. Details of the route and closure times of certain roads are contained in the Schedule.
Pedestrian access will be maintained and alternative routes provided for vehicular traffic.
The Order will have a maximum duration of 1 day.
Dated this 15* day of June 2022

Darren Thomas

Head of Infrastructure
County Hall
Haverfordwest

SCHEDULES

Road / Route
Waterlao Rd. Hakin - from Spikes Lane to Upper Hill St   12.30hrs -13.15hrs
Picton Road, Hakin - o Hayston Ave i Sgwar Waterloo_ 12.30hrs -13.15hrs
Wellington Road, Hakin - o Nelson Ave i Sgwlr Waterloo_12.30hrs - 13.15hrs
Spikes Lane, Hakin - i gyd_ 12.55hrs - 13.15hrs
St Annes Road - i gyd_ 12.55hrs - 13.30hrs
Stryd Charles - Great North Rd i Stryd Dartmouth  12.55hrs - 14.00hrs
Stryd Dartmouth - Stryd Charles i Hamilton Terrace  12.55hrs - 14.00hrs

Attachments

HAV2438254.pdf Download

Pembrokeshire County Council

County Hall , Haverfordwest , Pembrokeshire , SA61 1TP

http://www.pembrokeshire.gov.uk 01437 764 551

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices