Round one (ties to be played by September 30):

St Davids v Aberystwyth

Cardigan v Pembroke

Crymych v Tenby

Milford Haven v Whitland

Fishguard v Aberaeron

Neyland v Pembroke Dock

Haverfordwest v Llangwm

Bye: Narberth.

 

Round two (ties to be played by November 28):

Haverfordwest/Llangwm v Cardigan/Pembroke

Milford Haven/Whitland v Fishguard/Aberaeron

Neyland/Pembroke Dock v St Davids/Aberystwyth

Crymych/Tenby v Narberth